State News

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಶಾಕ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರತಿ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಊರುಗಳತ್ತ ಹೋಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆಯೇ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಒನ್ ಟು ತ್ರಿಬಲ್ ಹಣ ಬಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದರಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು-ಶಿವಮೊಗ್ಗ(ನಾನ್‌ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹500-₹700
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1500-₹2000

ಬೆಂಗಳೂರು-ಶಿವಮೊಗ್ಗ(ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹600-₹700

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹2000-₹2500

ಬೆಂಗಳೂರು- ಹುಬ್ಬಳಿ(ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹600-₹800
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1600-₹2000

ಬೆಂಗಳೂರು- ಹುಬ್ಬಳಿ( ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹750-₹1200

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1700-₹1800

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು(ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹650-₹700
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1600-₹1900

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು(ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹850-₹950

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹2000-₹2500

ಬೆಂಗಳೂರು – ಉಡುಪಿ(ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹700-₹850
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1600-₹2000

ಬೆಂಗಳೂರು – ಉಡುಪಿ( ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹900-₹1000

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹2000-₹2500

ಬೆಂಗಳೂರು-ಧಾರವಾಡ( ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹650-₹800
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1600-₹2000

ಬೆಂಗಳೂರು-ಧಾರವಾಡ( ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹800-₹1200

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹2000-₹3000

ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೆಳಗಾವಿ( ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹700-₹800
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹2000-₹2800

ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೆಳಗಾವಿ ( ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹1000-₹1500

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹3000-₹4000

ಬೆಂಗಳೂರು – ದಾವಣಗೆರೆ( ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹500-₹600
ನವೆಂಬರ್‌ 10 ದರ ₹1200-₹1800

ಬೆಂಗಳೂರು – ದಾವಣಗೆರೆ(ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹800-₹1200

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹2000-₹3000

ಬೆಂಗಳೂರು – ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು( ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹600-₹650
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1200-₹1700

ಬೆಂಗಳೂರು – ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು( ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ಎಸಿ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1000-₹1200

ಬೆಂಗಳೂರು – ಹಾಸನ(ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹500-₹750
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1200-₹1800

ಬೆಂಗಳೂರು – ಹಾಸನ(ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹750-₹900

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1900-₹2200

ಬೆಂಗಳೂರು – ಕಲಬುರ್ಗಿ (ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹900-₹1200
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹2500-₹3000

ಬೆಂಗಳೂರು – ಕಲಬುರ್ಗಿ(ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹900-₹1300

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹3100-₹3800

ಬೆಂಗಳೂರು – ಬೀದರ್ (ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹800-₹900
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹2500-₹3000

ಬೆಂಗಳೂರು – ಬೀದರ್ (ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹900-₹1300

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹3150-₹3800

ಬೆಂಗಳೂರು – ರಾಯಚೂರು (ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹650- ₹900
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1500-₹1950

ಬೆಂಗಳೂರು – ರಾಯಚೂರು (ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹900

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1800-₹2000

ಬೆಂಗಳೂರು – ವಿಜಯಪುರ (ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹550- ₹1000
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1900-₹2200

ಬೆಂಗಳೂರು – ವಿಜಯಪುರ (ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹800-₹1200

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹2500-₹2900

ಬೆಂಗಳೂರು – ಮಡಿಕೇರಿ (ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹500- ₹600
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1000-₹1800

ಬೆಂಗಳೂರು – ಮಡಿಕೇರಿ (ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹700-₹850

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1750-₹2000

GFX 2222
Header: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು – ಚೆನೈ (ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹350- ₹550
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1600-₹1800

ಬೆಂಗಳೂರು – ಚೈನೈ (ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹600-₹1100

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1850-₹2300

ಬೆಂಗಳೂರು – ಹೈದರಾಬಾದ್ (ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹600- ₹900
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1800-₹2500

ಬೆಂಗಳೂರು – ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹1300-₹1700

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹2900-₹3800

ಬೆಂಗಳೂರು – ಕೊಯಮತ್ತೂರು (ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹400- ₹900
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1700-₹2000

ಬೆಂಗಳೂರು – ಕೊಯಮತ್ತೂರು (ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹500-₹700

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹2500-₹3500

ಬೆಂಗಳೂರು – ಮುಂಬೈ (ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹1200- ₹1600
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹2500-₹3000

ಬೆಂಗಳೂರು – ಮುಂಬೈ (ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹1300-₹1500

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹3000-₹3500

ಬೆಂಗಳೂರು – ಗೋವಾ (ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹650- ₹900
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹2600-₹2800

ಬೆಂಗಳೂರು – ಗೋವಾ (ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹1000-₹1300

ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹3500-₹3700

ಬೆಂಗಳೂರು – ಪಾಂಡಿಚೇರಿ (ನಾನ್ ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹500- ₹650
ನವೆಂಬರ್ 10 ದರ ₹1700-₹2000

ಬೆಂಗಳೂರು – ಪಾಂಡಿಚೇರಿ (ಎಸಿ)
ನವೆಂಬರ್ 6 ದರ ₹600-₹700

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Support Free Content We use ads to keep our content free for you. Please allow ads and let sponsors fund your surfing. Thank you!